Photoset

Favourite Britney photoshoots 3/? Gilles Bensimon (2000)